Informace o nás

Moto: „Chci se bavit, chci si hrát, ale také poznávat“
odráží způsob a směr našeho pedagogického působení:

 • Nenásilná a přátelská adaptace dětí 
 • Úzká spolupráce s rodinou
 • Zohlednění individuální potřeby spánku dětí
 • Logopedická prevence
 • Podnětné prostředí
 • Individuální přístup k dětem
 • Přípravný program pro vstup do ZŠ - METODA DOBRÉHO STARTU
 • Vlastní keramická pec a dílna
 • Multikulturní výchova
 • Počítačová gramotnost
 • Výuka cizích jazyků v rámci  vzdělávacího programu MŠ
 • Environmentální výchova
 • Prevence rizikového chování
 • Dostatek spontáního pohybu
 • Předčtenářská gramotnost

 

Naše mateřská škola se nachází v hezkém a čistém prostředí na kopci nad městskou částí Vysočany.

Jsme čtyřtřídní mateřská škola. Budova školy stojí uprostřed krásné a rozlehlé  zahrady, která je zdrojem zábavy dětí po celý rok. Slunečná terasa, běžecká dráha, pískoviště s klouzačkami, dřevěné houpačky, přírodní ohniště, altánek uprostřed jehličnatých stromů i vhodný terén, který láká k zimním sportům to je víc, než si může městské dítě přát.

Náš školní vzdělávací program vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání ve kterém se předškolní výchova zcela přizpůsobuje potřebám dítěte.

Více v sekci DŮLEŽITÉ INFORMACE

To co dítě v tomto věku prožije a přijme z okolního prostředí je trvalé, proto se předškolní vzdělávání uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, které se v mateřské škole během dne vyskytnou a proto se snažíme vytvářet dětem prostředí co nejvíce podnětné. Jezdíme na školní výlety se všemi dětmi i těmi nejmladšími. Navštěvuje nás pravidelně divadélko. Pořádáme společné akce s rodiči-„pálení čarodějnic, “zahradní slavnosti, vánoční posezení, zpívání koled u vlastnoručně postaveného betlému, pečeme perníčky, zdobíme kraslice, pouštíme draky...

Úzce spolupracujeme se základní školou Litvínovská 600 v přechodu dětí do základní školy - pedagogicko-psychologickou poradnou-přednášky o školní zralosti, péče o děti s odloženou školní docházkou,děti se speciálními potřebami a mimořádně nadanými dětmi, příprava na školu a pravidelná návštěva počítačové učebny. Pravidelně navštěvujeme dopravní hřiště a spolupracujeme s Městskou policií a Městskou částí Praha 9. Navázali jsme úzkou spolupráci s mediky na podporu zdraví děských zubů- ,,Nechci kazy,, a centrem Paprsek.

 Naše  děti rády malují, soutěží a zúčastňují se soutěží – jednotlivci i kolektiv dětí vyhráli výtvarné soutěže a pravidelně se účastní přehlídky mateřských škol „Předškoláček“.

 

     Mateřská škola nabízí dětem zájmové činnosti :

 • Keramika
 • Plavání
 • Sportovní hry
 • Individuální logopedická péče 
 • Seznamování dětí s počítači pod odborným vedením v počítačové pracovně základní školy
 • Zapojení do programu prevence zubního kazu „Nechci kazy"
 • Seznámení se základy cizího jazyka