Čísla účtů

Účet na stravné 9039091/ 0100
 
Účet na školné 21938081/ 0100
 
Variabilní symbol je pro oba účty stejný a je přidělen v pokynech pro placení při přijetí dítěte.